น้ำมันไฮโดรลิค (Hydraulic HLP68 AW)

น้ำมันไฮโดรลิค ปตท. เอช แอล พี 68

น้ำมันไฮดรอลิค สำหรับงานอุตสาหกรรมชนิดผสมผสานสารป้องกันการสึกหรอ ที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องจักรได้ดี ทำให้สามารถคงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบไฮดรอลิคได้ยาวนาน

น้ำมันไฮโดรลิค ปตท

การใช้งาน
ใช้กับระบบไฮดรอลิคทั่วไปที่ต้องการใช้น้ำมันประเภทป้องกันการสึกหรอ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกในภาคยานยนต์ที่มีการเติมพร่องบ่อยครั้ง

คุณสมบัติพิเศษ
• ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดี ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานยิ่งขึ้น
• ไม่ทำปฏิกิริยากับยาง
• ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดคราบจับติดได้ดี , ป้องกันไส้กรองอุดตัน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
• ป้องกันการเกิดฟอง, มีความสามารถในการแยกกับน้ำได้ดี, ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ดี ลดการเสื่อมสลายของเคมีเมื่อถูกใช้งานในสภาวะที่ต้องเจอกับน้ำ

ความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์น้ีไม่ส่งผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้งานตามข้อแนะนำและการจัดการที่เหมาะสม หลีกเลี่ยง การสัมผัสโดยตรและล้างทันทีเมื่อได้รับการสัมผัส

มาตรฐาน
• ISO 11158 Category HM
• DIN 51524 Part 2 HLP Type
• Parker (formerly Denison) HF-2
• Eaton Vickers I-286-S

ราคา 895 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

และร้านเรายังขายทองเหลืองเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีก สามารถเข้าไปดูได้ที่ เปล่งกิจโลหะ
อ้างอิง PTT HLP68
สนใจติดต่อ 02-427-1402
Line: pk.loha
facebook.com/plengkit

===========================

หน้าที่ของน้ำมันไฮดรอลิค

การส่งผ่านกำลังงาน น้ำมันไฮดรอลิคจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการถ่ายทอดกำลังงานจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในระบบ เพื่อเปลี่ยนแปลงกำลังงานของของไหลให้เป็นกำลังงานกล

การหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิคจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการหล่อลื่น และลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกัน ฟิล์มของน้ำมันไฮดรอลิคช่วยหล่อลื่นและลดการเสียดสีของผิวสัมผัสระหว่างแกนวาล์วกับผนังภายในตัววาล์ว เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัว
การซีล น้ำมันไฮดรอลิคจะทำหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วซึมภายในให้เกิดน้อยที่สุด เมื่อมีความดันเกิดขึ้นในระบบ เพราะว่าในระบบไฮดรอลิคอุปกรณ์ส่วนมากจะถูกออกแบบให้มีการซีลแบบโลหะต่อโลหะ และการทำหน้าที่เป็นตัวซีลนี้ จะขึ้นอยู่กับความข้นใสของน้ำมันไฮดรอลิคแต่ละชนิดด้วย

การระบายความร้อน ในขณะที่ระบบไฮดรอลิคทำงาน จะเกิดความร้อนขึ้นซึ่งน้ำมันไฮดรอลิคที่ไหลเวียนในระบบจะช่วยระบายความร้อนของระบบได้ ซึ่งจะถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากสูญเสียกำลังงานในระบบเข้าสู่ตัวมัน และถ่ายเทความร้อนนั้นผ่านผนังของถังพักเมื่อไหลลงสู่ถังพัก

วิธีการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคและการดูแล

น้ำมันไฮดรอลิคอุตสาหกรรม (Hydraulic Fluid)
ประเภทน้ำมันไฮดรอลิคแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

1. น้ำมันไฮดรอลิคแบบทั่วไป(Mineral oil Hydraulic Fluid)
2.น้ำมันไฮดรอลิคกันไฟ (Fire resistance Hydraulic Fliud)
3.น้ำมันไฮดรอลิคสังเคราะห์(Synthetic Hydraulic Fluid)

น้ำมันไฮดรอลิคส่วนใหญ่ที่นิยมใช้เป็น น้ำมันไฮดรอลิคแบบ Mineral Oil มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย น้ำมันมีราคาถูก แต่มีข้อจำกัดในการใช้งานเสี่ยงต่อการติดไฟ ส่วนการใช้งานที่มีการเสี่ยงต่อการติดไฟสามารถเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคกันไฟ ได้ แต่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกประเภทไฮดรอลิคกันไฟ ซึ่งพบว่าน้ำมันไฮดรอลิคกันไฟมี 3 ประเภทคือ แบบแรก Water Base แบบที่2 Water Glycol แบบที่ 3 น้ำมันสังเคราะห์

น้ำมันไฮดรอลิคกันไฟ เป็นน้ำมันที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้งานและดูแลรักษา เพราะประสิทธิภาพการกันไฟจะเป็นผลจากสภาพการดูแล
เช่นหากใช้งานน้ำมันโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอาจมีสภาพความเป็นกรด กัดกร่อน อุปกรณ์ไฮดรอลิคเกิดความเสียหายได้

อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ประเภทของน้ำมันนั้น ผู้ใช้งานควรเลือกจากคู่มือการใช้ของเครื่องจักรที่แนะนำ
น้ำมันไฮดรอลิคมีค่าความหนืดหลายเบอร์ให้เลือก ตั้งแต่ ISO VG 32 , 46, 68,100 และ ISO VG 150
อายุการใช้งานของน้ำมัน น้ำมันควรมีสีเหมือนน้ำมันใหม่ สีใส ไม่มีสีขุ่น ไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ หากระหว่างใช้งานน้ำมันมีสีขุ่น หรือสีคล้ำและมีกลิ่นเหม็นไหม้ ควรพิจารณาเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น น้ำมันไฮดรอลิคโดยทั่วไป ควรพิจารณาเปลี่ยนทุกปี เพื่อป้องกันคราบยางเหนียวที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากใช้งานนานโดยไม่มีการ เปลี่ยนถ่าย